O společnosti

Předmět činnosti

Hlavní náplní činnosti spol. Prague Property Investment, s.r.o. je zprostředkování prodeje a pronájmu širokého spektra nemovitostí spolu s poskytováním dalších služeb orientovaných na trh s nemovitostmi na území ČR.

Mezi speciální okruhy naší činnosti patří komplexní realizace malých a středně velkých developerských projektů. V rámci této činnosti zajistíme realizaci libovolného projektu bytové výstavby od fáze projektové přípravy přes vlastní výstavbu až po finální prodej.

Způsob činnosti

Od počátku každého obchodního případu se maximálně snažíme o vytvoření atmosféry vzájemné důvěry mezi naší společností a klientem. Proto jsou veškeré postupy stanoveny tak, aby měl klient po celou dobu realizace každého obchodního případu plnou kontrolu nad zakázkou, kterou naší společnosti svěřil. Vše, co děláme, probíhá za všech okolností v souladu s vědomím a zájmy klienta.

Před zahájením realizace každého obchodního případu klademe velký důraz na dokonalou přípravu a kvalitní informovanost. To výrazně zrychluje a zefektivňuje realizaci každé zakázky. Součástí takové přípravy není pouze fyzické seznámení s předmětem zakázky, ale i její ekonomický a právní rozbor, díky čemuž jsme schopni předejít celé řadě skutečností, které by se mohly negativně projevit v průběhu realizace zakázky.

V průběhu realizace každé zakázky dbáme na kvalitní prezentaci svěřených zakázek. Využíváme celou řadu způsobů efektivní prezentace ať již prostřednictvím tištěných médií, tak i prostřednictvím médií elektronických.

Obchodní podmínky

Naše společnost provádí realizaci svěřených zakázek na základě příslušných smluv uzavřených s klientem. Charakter těchto smluv bývá ve většině případů tzv. „výhradní". Plně si uvědomujeme, že prosazování výhradní podoby smlouvy je v současné době často obtížné. Bohaté zkušenosti však potvrzují, že výhradní chrakter smlouvy je z důvodu ochrany zájmů klienta a efektivity naší činnosti nezbytný. Realizace prodeje či pronájmu nemovitostí bývá procesně poměrně složitý a citlivý proces. Nemovitost prezentovaná na trhu prostřednictvím většího počtu zprostředkovatelů bývá v mnoha případech chápána jako nedůvěryhodná. Zájemci se pak jen velice těžce orientují v často nejednotné nabídce, což výrazně ztěžuje vlastní realizaci zakázky a způsobuje negativní dopad na výsledný finanční efekt pro klienta.

Princip odměny (provize) naší společnosti je procentuální. Standardní výše provize činí 3% - 6% z dosažené ceny realizované zakázky. K naší tíži jdou veškeré náklady spojené s realizací svěřené zakázky. Zahrnuty jsou, s výjimkou velkých projektů, veškeré náklady na prezentaci, právní a finanční servis, vypracování znaleckých posudků, vypracování PENB (u RD), režijní náklady apod. Odměna je vždy splatná až po realizaci obchodního případu.