Poradenství

Společnost Prague Property Investment, s.r.o. nabízí své služby nejen v oblasti přímé obchodní činnosti (zprostředkování prodeje či pronájmu), ale i v rámci odborného a kvalifikovaného poradenství. Mezi hlavní oblasti poradenství, v nichž jsme připraveni poskytnout našim klientům kvalifikovanou pomoc patří zejména:

Obecné poradenství

Jsme připraveni kdykoliv s Vámi projednat vše z oblasti obchodu s nemovitostmi. Mezi nejčastěji řešené problémy patří: stanovení reálných cen, určení otimálního prodejního postupu, řešení zástav, exekucí, věcných břemen apod. Z oblastí nesouvisejících přímo z obchodem řešíme rovněž záležitosti ohledně dělení pozemků, vypořádání majetkových vztahů po rozvodu, situace související s dědictvím atd…

Prohlášení vlastníka nemovitých věcí (dříve Prohlášení vlastníka budovy)

Nabízíme komplexní zpracování "Prohlášení vlastníka nemovitých věcí..." na jehož základě dochází k vymezení samostatných bytových či nebytových jednotek v budově. Při vypracování prohlášení vlastníka nepostupujeme podle jednoduchých obecných šablon. Ke každému případu přistupujeme 100% individuálně. Vždy dbáme na důkladný rozbor budoucí funkčnosti rozdělované nemovitosti. Při rozdělování budovy respektujeme nejen zájmy zadavatele (vlastníka budovy) ale bereme ohledem i na předpokládané zájmy budoucích vlastníků vzniklých jednotek.

Kalkulace reálných prodejních cen nemovitostí (tzv. "tržní" odhad).....

Nejen pro klienty naší společnosti jsme připraveni zajistit kvalifikovaný odhad reálných cen nemovitostí. Pečlivě dbáme na „reálnost“ námi vyhotovených kalkulací. V současnosti je pro řadu vlastníků „mimo obor“ velice obtížné zjistit reálnou tržní cenu jejich nemovitosti. Jejich představy o ceně jsou deformovány inzerovanými prodejními cenami, jež bývají často nadhodnocené. Nezřídka je to způsobeno snahou některých realitních kanceláří získat nemovitost do nabídky díky jejímu záměrnému počátečnímu nadhodnocení. Tuto praxi jsme vždy důsledně odmítali!

Řešení nestandardních situací

Při prodeji či pronájmu nemovitostí se nesetkáváme pouze s procesně jednoduchými případy, ale často i s případy zdánlivě neřešitelnými. I v těchto situacích však klienta nikdy neodmítáme, a řešení se snažíme nalézt. Proto jsme zde.